Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2017

veryme
13:09
13:09
9062 2364 500
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu
13:06
4784 beaf 500

For all you lovers of English out there.

Reposted fromlolfactory lolfactory viajanuschytrus januschytrus
13:06
veryme
13:05
7788 a93f
Reposted fromtfu tfu viamol mol
veryme
12:50
Reposted fromFlau Flau viajanuschytrus januschytrus
veryme
12:50
8819 df39
Reposted fromhaveacigar haveacigar viaGunToRun GunToRun
veryme
12:49
Mam dwadzieścia osiem lat i nienawidzę swojego życia, ale wiecznie brakuje mi czasu i energii, żeby je zmienić. W niedziele włóczę się po muzeach, gdzie przynajmniej jest ciepło, albo zatapiam się w lekturze książki z biblioteki, albo bawię się radiem. Wiem jednak, że niebawem nadejdzie poniedziałek, a kiedy o tym myślę, ogarnia mnie panika, bo zdaję sobie sprawę, że donikąd nie zmierzam, tylko po prostu staram się przeżyć.
— M. Paver "Cienie w mroku"
veryme
12:47
veryme
12:46
6846 8607
Reposted fromnazarena nazarena viaCeseline Ceseline

April 30 2017

14:35
0660 0532
veryme
14:34
3273 7d28 500
Reposted fromflopsbox flopsbox viamental-cat mental-cat
veryme
14:33
7262 850e 500
Reposted fromkaiee kaiee viajanealicejones janealicejones
14:32
7096 1410
Reposted fromburzazuppa burzazuppa viatutus tutus
veryme
14:31
0916 3d48 500
veryme
14:31
6186 3a75 500
Reposted fromsebu sebu viajabolmax jabolmax
14:30
5574 8aa6 500

amo-vintage:

Dancing by the Seine in Paris, 1950

Reposted fromLittleJack LittleJack viaoldstuff oldstuff
veryme
14:30
9719 73f5
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw via48hrs 48hrs
14:29
7934 85db 500

commandvrclarke:

1. You fucking live here

2. You fucking live here

3. You fucking live here

4. You fucking live here

5. You fucking live here

Reposted frombwana bwana viacupcakeofdarkness cupcakeofdarkness
veryme
14:29
9423 d413
Reposted fromSzczu Szczu viastraycat straycat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl